BraziliŽ

Hoofdstad: Brasilia
Totale Oppervlakte: 8.456.510 km2
Totaal aantal inwoners: 171.853.000Geografie
Brazilie is met 8.456.510 vierkante kilometers ongeveer 240 maal zo groot als Nederland. Het is het grootste land van Zuid Amerika met meer dan 23.000 kilometers grens en een Atlantische kustlijn van meer dan 7.300 kilometers. Met een Oost-West territoriale dimensie van 4.319 kilometers bestaat het land uit vier tijdzones.Topografie en klimaatBevolking
Het grootste gedeelte van de bevolking leeft in het Zuid Oosten, rond de grote steden aan de Atlantische kust. Meer dan 80% van de mensen woont in en rond grote steden, een aanzienlijk gedeelte ervan in de favela's (de sloppenwijken). De bevolkingsgroei is jaarlijks 1,4 % en dat betekent een duidelijke afname vergeleken met enige tientallen jaren geleden.
Bijna de helft van alle Brazilianen zijn twintigers (volgens het WHO was de gemiddelde leeftijd in 1995 24,3 jaar), maar de fractie in de leeftijd boven de zestig is de laatste jaren gegroeid van 4 naar bijna 8%.Kinderen
In 1991 stierven gemiddeld 50 van de 1000 levend geboren kinderen, dit aantal was in 1980 nog bijna 70. Maar de getallen willen nogal eens verschillen afhankelijk van de organisatie die de schatting uitvoert. Volgens het United Nations Development Programme (UNDP) stierven er in 1994 nog 59,5 kinderen per 1.000 geboorten, wat juist een toename was ten opzichte van eerdere jaren.
De getallen in het arme Noordoosten zijn trouwens dramatisch erger: 122 overlijdens per 1.000 levend geboren kinderen.
Bij de geboorte is de levensverwachting dat de jongens gemiddeld 62,1 jaar worden. De meisjes worden naar verwachting gemiddeld 68,9 jaar.HuisvestingGezondheid
Per 10.000 mensen zijn er ongeveer 3,7 verpleegsters en verplegers. Er zijn ongeveer 3,6 ziekenhuisbedden per 1.000 mensen. Deze gegevens zijn uit 1990. Kanker is, evenals in Nederland een veelvoorkomende ziekte (60% van de vrouwen sterft aan kanker), maar er komen ook nog steeds gevallen voor van cholera en malaria.
Zeer bedreigend de laatste jaren is de toename van AIDS (acquired immune deficiency syndrome); volgens het WHO waren er in 1997 54.813 dodelijke gevallen. In 1994 waren er al 550.000 mensen besmet met HIV (Human immunodeficiency virus).
Deze aantallen zijn significant toegenomen, vooral in de sloppenwijken rond de grote steden.Etnische groepenAnalfabetisme
Ongeveer 20 % van de bevolking boven de vijftien jaar is analfabeet.GodsdienstenEconomie
Het arbeidspotentieel omvat 65,5 miljoen mensen. Zestig procent van het werk wordt uitgeoefend door mannen. Vrouwen verdienen ongeveer 62 procent van het salaris dat de mannen verdienen.Verschil tussen arm en rijkDe gevolgen van armoede
straatkinderen