Donaties
Donateur worden...
Donateur worden van onze Stichting RealAid Sao Paulo is een gebaar maken van genegenheid en solidariteit met kinderen die zonder dit gebaar volstrekt kansloos zijn. Kinderen die geen uitzicht hebben op een enigszins normaal leven waar enige warmte en liefde is, waar aandacht voor ze bestaat en waar ze zich kunnen ontrekken aan een mensonterende, korte toekomst die beheerst wordt door prostitutie, drugs, hiv, aids en criminaliteit.

Donateur worden is belangrijk, omdat wij alleen, zonder u, niets kunnen doen.Onze overheid steunt stichtingen door belastingfaciliteiten die het u wellicht gemakkelijker kunnen maken te schenken, of om meer te schenken.Eenmalig schenken
Eenmalig schenken aan de Stichting RealAid Sao Paulo kan eenvoudig door het overmaken van het door u beoogde bedrag op het rekeningnummer van onze stichting:

31.72.73.302

Omdat de Stichting RealAid Sao Paulo een 'algemeen nut beogende instelling' is, kunt u deze eenmalige schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomensbelasting. Het totaal van de schenkingen die u doet aan 'instellingen met een algemeen nut' moet boven de 1% van uw onzuivere inkomen uitkomen met een jaarlijks vastgesteld minimum. Onzuiver inkomen bestaat uit alle inkomstenbronnen waarover u belasting betaalt, zoals salaris, pensioen, rente en winst uit onderneming. Aftrekbaar is dan het bedrag dat boven de 1% drempel uitkomt, met een maximum van 10% van uw inkomen.Periodiek schenken
Een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken is periodiek schenken. Dit noemt men ook wel schenking per notariŽle akte. Als u schenkt per notariŽle akte, kunt u dit direct opvoeren als aftrekpost. Zonder dat u daarbij rekening hoeft te houden met de drempel die geldt voor eenmalige schenkingen. In feite komt het er op neer dat u - afhankelijk van het voor u geldende tarief inkomstenbelasting - tot 52% terug kunt krijgen van de schenking die aan de Stichting RealAid Sao Paulo doet. Aan deze vorm van schenken zijn voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks aan de Stichting RealAid S„o Paulo schenkt en legt dit voor tenminste 5 jaar vast. Het bedrag dat u schenkt bedraagt minimaal 120 Euro per jaar. Deze verplichting wordt vervolgens per notariŽle akte vastgelegd.

Het opmaken van de akte kan de Stichting RealAid S„o Paulo geheel voor u verzorgen.

Wij zorgen er dan voor dat de notariŽle akte voor u wordt opgesteld en bij de notaris passeert. De notaris van onze Stichting rekent U hiervoor het lage tarief van Ä 60,-. Bij periodieke schenkingen van meer dan 240 Euro per jaar neemt de Stichting, als U dat wenst, graag deze notariŽle kosten voor haar rekening. Vervolgens ontvangt u het afschrift van de schenkingsakte dat u kunt gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte. U kunt ons een volmacht geven om deze notariŽle akte te laten passeren bij onze notaris zodat u daar verder geen omkijken meer naar heeft. Indien u er echter de voorkeur aan geeft, kunt u de akte uiteraard ook door de notaris van uw keuze laten opstellen. Uw periodieke schenkingen kunt u doen op het rekeningnummer van onze stichting:

31.72.73.302Gebundelde schenking
We kunnen ons voorstellen dat u meer organisaties en instellingen steunt dan alleen de Stichting RealAid Sao Paulo. Zowel voor de eenmalige als de periodieke schenking geldt dat u alle giften en donaties aan 'instellingen die een algemeen nut beogen' kunt bundelen.

Indien u ons wilt volmachtigen ten behoeve van de schenking bij notariŽle akte, kunt U ons een volmacht (volmacht.doc wordt geopend in nieuw venster) toezenden welke U kunt uitprinten door op de volmacht link te klikken en in uw browser op print te drukken..
Indien U ons wilt machtigen tot automatische incasso van zowel uw eenmalige donatie als uw periodieke betaling kunt u ons het machtigingsformulier (machtiging.doc wordt geopend in nieuw venster) toezenden, U kunt deze uitprinten door op de machtigingsformulier link te klikken en in uw browser op print te drukken.

Na het uitprinten kunt u de machtiging en / of de volmacht voor de notariŽle akte toezenden aan:

Stichting RealAid Sao Paulo
Linderveldweg 27
7925 PS Linde (gemeente De Wolden)