[Stichting: Actielijn 3]

De derde actielijn welke afgeleid kan worden uit onze doelstellingen is van indirecte aard:

  • Onze stichting en de mensen en organisaties die onze stichting ondersteunen met financiŽle bijdragen, maken zich impliciet sterk voor de verdediging van sociale- en mensenrechten en dragen dit uit door hun deelname
  • We trachten solidariteit te ontwikkelen met de kansarmen in de derde wereld, vooral die in de Braziliaanse miljoenensteden, door Nederlandse kinderen via hun scholen attent te maken op deze problematiek en op onze doelstellingen; we willen proberen via de Nederlandse jeugd educatieve activiteiten op te zetten en belangstelling te ontwikkelen voor derdewereld problematiek
  • We zien hierin een middel om de relaties van Nederlanders met Brazilianen te verbeteren. We trachten Nederlandse organisaties, individuen, scholen en bedrijven te mobiliseren om begrip te ontwikkelen voor de rechten van mensen die minder kansen hebben dat wij in Nederland.
  • Door de verwezenlijking van onze doelstellingen proberen wij bij te dragen aan de integrale ontwikkeling van deze nu kansarme kinderen en adolescenten om hun een bestaan te kunnen geven als goed burger. Hiermee hopen we tevens bij te dragen aan een afname van de betrokkenheid van kinderen bij criminaliteit, drugsgebruik, geweld en prostitutie.