[Stichting: Actielijn 1]
1.
Stichting RealAid Sao Paulo wil, via lokaal werkende organisaties, kinderen en gezinnen "adopteren". Deze vorm van adoptie heeft de vorm van het geven van gecontroleerde financiële bijdragen aan de doelgroep ten behoeve van educatie (in de meest ruime zin van het woord, inclusief schooluniformen, schoolmiddelen, buskaarten), voedsel, kleding, gezondheidsgerichte aspecten en alles wat het welzijn van onze doelgroep ten goede komt.
De steun aan kinderen is in de praktijk alleen mogelijk door het gehele zin te helpen. Donateurs / families / organisaties zoals scholen in Nederland kunnen kinderen "adopteren-helpen" door één of meerder kinderen uit de gezinnen te ondersteunen. RealAid zal dan de andere familie-leden ondersteunen om bevoorrechten, en de nadelige consequenties ervan, tegen te gaan.
Tevens ondersteunt RealAid (overkoepelende) organisaties die lokaal actief zijn in de sloppenwijken; met deze steun wordt een bredere doelgroep bereikt.2.3.
Onze stichting zal zelf, in overleg met de lokale organisaties de kinderen en hun familie selecteren en gedurende de ondersteuning er voor zorg dragen dat deze gezinnen voldoende aandacht krijgen om te kunnen bepalen of de bestede middelen gebruikt worden conform de doelstellingen van de adoptie. Hiertoe zullen aan de lokale organisatie medewerkers worden verbonden die zich concreet bezig houden met de distributie van de beschikbaar gestelde middelen en de controle. Wij willen de zekerheid dat de kinderen inderdaad naar school gaan en dat in de gezinnen die wij ondersteunen geen alcohol- of drugsprobleem voorkomt.

Het inschakelen van lokaal werkende organisaties is van belang omdat deze de meest schrijnende gevallen kennen (wordt veelal doorgegeven door ziekenhuizen en kerkelijke instellingen). Bovendien is het ongewenst om deze gezinnen zelf geld te geven omdat ze in het algemeen onvoldoende opgeleid en voorbereid zijn om daar mee om te kunnen gaan. Maar natuurlijk ook omdat we willen vermijden dat het geld verkeerd besteed wordt.
De meeste organisaties die op deze wijze actief zijn in de sloppenwijken zijn ontstaan omdat een veelal religieus persoon via zending, missie, of zelfstandig, deze activiteiten opstart en in de loop der jaren een aantal vrijwilligers om zich heen heeft verzameld voor hulp. Een aantal van deze vrijwilligers komen zelf uit de sloppenwijken en hebben enige educatie genoten.