[Stichting: Bestuur]

  • De heer J. L. van der Woude, voorzitter, projectcoŲrdinatie
  • De heer L. M. van der Woude, penningmeester en financiŽle administratie
  • Mevrouw I. Rosenga, secretaris, administratie van donateurs, sponsors
  • De heer J. Floris, bestuurslid, communicatie en communicatiemiddelen
  • Mevrouw M. J. Floris, bestuurslid. Debiteuren/crediteuren administratie, bankzaken

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook voor de werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Naast de specifieke taken houden alle bestuursleden zich bezig met:
  • Fondsenwerving
  • Publiciteit
  • Algemene organisatorische zaken