[Stichting: Doelstellingen]
Juridische aspecten
De Stichting RealAid São Paulo is een stichting zonder winstoogmerk en wettelijk geregistreerd in overeenstemming met de eisen van de Nederlandse wet bij de Kamer van Koophandel in Meppel.

De statutaire doelstellingen van onze stichting laten drie actielijnen zien: