[Nieuwsbrieven: Februari 2009]

São Paulo, februari 2009

Beste vrienden van RealAid São Paulo,

Zelfs voor Braziliaanse begrippen is de zomermaand februari extreem warm geweest, waarbij in de avonduren de hitte werd vervangen door zeer harde regenbuien die op de vele huisjes in de favela’s een verwoestend effect hebben gehad.

Hier een (oude) krantenfoto van het resultaat van zo’n storm in Rocinha, een sloppenwijk in het zuiden van de stad. Niet te verwarren met de grootste favela van Rio, die dezelfde naam draagt.
De ravage was enorm, mede omdat er overstromingen ontstonden. Het beeld van verwoeste barakken is niet abnormaal na dergelijke stormen. Ook is niet abnormaal dat er altijd veel slachtoffers vallen, maar groot nieuws in de media, laat staan de wereldpers, wordt het nooit.

Wat ons als RealAid São Paulo, natuurlijk ook geraakt heeft, zijn de ernstige ongeregeldheden in de favela Bueru in de wijk Vila Londrina in Cangaiba, waar de door ons geadopteerde Edna met vier van haar drie kinderen woont.

Het is een gevaarlijke favela en ik ben er ook om die reden nog nooit in geweest, hoewel het volgens Edna altijd wel meeviel.
Er heerst nu een oorlog tussen drugsbendes en de politie grijpt hard in.
Er wordt veel geschoten en deze taferelen herhalen zich regelmatig.
De politie hier gedraagt zich niet als “oom agent”, er wordt niet te veel overleg gepleegd en het systeem om commissies in het leven te roepen om een oplossing te bedenken is hier onbekend.

Het gevolg voor ons is wel dat er een hoge urgentie is ontstaan voor Edna om met haar kinderen de favela te verlaten. Wij zoeken nu voor haar een huisje buiten de sloppenwijk.

Onze kerstactie 2008 heeft, evenals vorig jaar 2000 euro opgeleverd.
Daarnaast hebben we vergelijkbare bedragen mogen ontvangen van de Lions Club in Appingedam / Delfzijl, en van RABO4SHARE, de goede doelen afdelingen van de Rabo Bank.

De economische crisis raakt iedereen, maar natuurlijk, zoals altijd, met name de meest kwetsbaren onder ons.
Veel van onze families, zowel de mannen als de vrouwen, proberen regelmatig wat bij te verdienen door allerlei klusjes te doen, maar de vergoeding die ze er nu voor ontvangen is werkelijk schandalig laag geworden.
Ons nieuwe gezin in Cangaiba verdient 2 real (70 eurocent) per dag met thuiswerk activiteiten, en Dona Iracy, de grootmoeder uit Santo Andre die we met haar kleinkinderen hebben geadopteerd, krijgt bijna geen naai- en verstelwerk meer. Naast onze steun was dat haar bron van inkomsten.

In april van dit jaar zal onze stichting 5 jaar bestaan (de activiteiten waren we al eerder gestart) en mogelijk vinden onze donateurs en sponsors hierin een goede gelegenheid voor een extra bijdrage, zodat we met elkaar wat extra kunnen doen in deze barre tijden van crisis (en hier dus ook: uitbuiting).NIEUWS UIT DE SLOPPEN
Santo Andre

Casa de Sopa,

Het “Casa de Sopa” dat helaas nu zonder de toegezegde hulp van grote organisaties gebouwd moet worden, zal naar verwachting in mei klaar zijn.
Dan kunnen we vanuit deze oude locatie in een nieuw pand doorgaan met de wekelijkse distributie van voedsel aan de armsten in de wijk.
Het tekort van € 9.000,00 bestaat helaas nog steeds; we hebben geen sponsor kunnen vinden om ons hierbij te helpen.

Projeto Costurando Vidas van Maria Albaniza Albano Cravo

Met dit project (oorspronkelijk gesubsidieerd door de lokale overheid, maar die subsidiekraan is dichtgedraaid) kunnen we een 30 tal volwassen meisjes en kinderen leren hoe ze bestaande kleren kunnen aanpassen aan nieuwe smaken, en dus kunnen hergebruiken.

Het is dus een “recycling-“project waar gebruik gemaakt wordt van nieuwe (naai-) technieken.
Dit waardevolle initiatief kost echter € 350,00 per maand waarbij de leerlingen dan 8 uur les ontvangen, verspreid over twee dagen per week.
De lerares (Maria Cravo) heeft een indrukwekkende staat van dienst. De opleidingen zal ongeveer een jaar duren voor de eerste groep leerlingen.

RealAid São Paulo,zoekt sponsors voor dit specifieke project.

Cangaiba

In Cangaiba is het huisje van Lucineide zo goed als voltooid en zal het afwerken geen kosten meer voor onze stichting met zich meebrengen.

Ons nieuw geadopteerde gezin is de familie van Rita (30) Haar man heeft pancreaskanker en is diabeticus, maar dient ondanks dit toch door te werken om wat geld voor het gezin te kunnen verdienen.
Er zijn zes kinderen en de zevende is opkomst. De oudste zoon Reinaldo (16) zal van ons een cursus Monteur krijgen, het oudste meisje Gabriela (15) een cursus Engels.

Tevens hebben we een vrouw uit een achterstandswijk in Guarulhos geadopteerd.
Zij heeft in Nederland gewoond maar moest weer terugkeren naar Brazilië. Een Nederlandse familie heeft besloten de kosten van deze adoptie op zich te nemen.

Ondanks de crisis slagen we er nog steeds in onze hulp in de sloppenwijken van São Paulo uit te breiden, maar het ziet er naar uit dat deze uitbreiding zal gaan stagneren omdat zich geen nieuwe donateurs en sponsors melden.

Ik hoop oprecht dat u mogelijkheden zult vinden om ook anderen te stimuleren ons te helpen bij dit werk.

We willen graag in dit jubileumjaar een grotere groepen kanslozen gaan helpen. Vooral natuurlijk de kinderen.

Dank U voor uw steun

Jan Lukas van der Woude