[Nieuwsbrieven: November 2008]

São Paulo, december 2008

Beste vrienden van RealAid São Paulo,

Onze Stichting kon in november weer drie nieuwe gezinnen adopteren in de sloppenwijk Piratininga van Cangaiba in São Paulo.
Ook heb ik de meeste van onze bestaande adoptiegezinnen en projecten bezocht.
De situatie in Santo Andre is er niet gemakkelijker op geworden.

In de flat van Maria Querino met haar 7 kinderen is een 15 jarig meisje vermoord door haar veel oudere vriend en de situatie is dermatie explosief geworden, dat de mensen van het instituut van Dona Terezinha, dat wij steunen, er niet meer heen kunnen gaan.
Ze zijn gewoon bang geworden.

Dona Iracy, de grootmoeder die we ook steunen met haar beide kleinzonen, woont er tegen over, maar ik heb haar toch bezocht, samen met mijn vriend Zé Carlos. Ze heeft de gebeurtenis van zeer dichtbij meegemaakt inclusief het massale optreden van de politie.

Maria Quirino hebben we niet kunnen bezoeken. Het is te gevaarlijk geworden en er is het dreigment van kidnapping.

Wel konden we Orlidia bezoeken.
Ze woont nu in haar nieuwe huisje boven de gang waar ze vroeger woonde met haar kinderen Josefa Thalia en Rainy.
De linker buurman van Orlidia heeft onlangs de rechter buurman doodgeschoten. Prostitutie en drugs. Maar dat wist ik niet.
Het is er nu rustig. De een is dood en de ander zit in de gevangenis. Josefa gaat volgend jaar naar het gymnasium.
Ze is buitengewoon intelligent. We zoeken een plek op een school iets verder op in Santo Andre, want de dichtstbijzijnde school is bekend om de drugsproblematiek. De beide meisjes krijgen nu, na de basis opleiding die ze gevolgd hebben, vervolg opleidingen Engels.
Ook om hen zo lang mogelijk buiten de favela te houden.
Helaas kan ik met de kerst niet bij ze zijn.
In sommige wijken en sociale centra worden dingen geregeld voor de kinderen.
Zé Carlos zal in veel van deze centra Papa Noël zijn. In Cangaiba zullen we 25 kinderen adopteren voor de kerst. Een jaarlijks terugkerende tijdelijke actie.
Dat zijn niet alleen de kinderen van de families die we al geadopteerd hebben. Alle kinderen van het Centro Social de Bom Jesus moeten eigenlijk van een tijdelijke adoptie-ouder uit de buurt een presentje krijgen van Papa Noël. Het gaat dan om een paar schoenen, een truitje of blouse en een kleinigheid zoals een pop of een speelgoedauto.

Evenals vorig jaar willen we graag weer een beroep doen op onze donateurs en andere belangstellenden om een extra bijdrage op onze rekening 31.72.73.302 van RealAid São Paulo, te storten onder vermelding van “kerst 2008”, zodat we zo veel mogelijk favela kinderen een presentje kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Jan Lukas van der Woude
NIEUWS UIT DE SLOPPEN
Santo Andre
Het Casa de Sopa komt er toch!!! Een van de mooiste ontwikkelingen in deze deelgemeente, waar RealAid zeer actief is, is dat het Casa de Sopa er toch zal komen. Het oude gebouw wordt nu gesloopt (zie de foto boven).

Het Nederlandse Rode Kruis had ons toegezegd te helpen met de financiering van het nieuwe Casa de Sopa, maar trok zich na bijna een jaar terug, omdat Brazilie buiten het beleidsprogramma zou vallen.
De afdeling Haarlem trok eveneens haar latere toezegging in toen niet zeker gesteld kon worden dat we voldoende aanvulende middelen zouden kunnen krijgen voor een tweede verdieping. Maar nu komt het er toch van, zij het voorlopig slechts één enkele verdieping.
Er is nog een te kort van ongeveer
€ 9.000 maar met de sloop is begonnen.
Hopelijk willen Rode Kruis afdelingen of districten in Nederland alsnog helpen met dit bedrag. Onze bedoeling is het gebouw in de toekomst multifunctioneel te gebruiken en niet alleen voor de wekelijkse voedsel uitdeling (wat de huidige functie is).

Voorlopig wordt het jeugdcentrum gebruikt voor de voedsel uitdeling.
Als er toch ooit een tweede etage zou kunnen komen, kunnen we die gebruiken om vrouwen uit de sloppenwijken werkzaam te laten zijn, bijvoorbeeld met een naai-atelier, zodat ze in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.
Muziekonderwijs

Via de deelgemeente Santo Andre konden 23 kinderen muziek onderwijs krijgen.
De gemeente betaalde de kosten van de leraar, maar na de verkiezingen is deze bijdrage gestopt. RealAid wil dit initiatief voortzetten, omdat het van belang is dat de kinderen, naast de opvang in het jeugdcentrum, activiteiten ontwikkelen die ze van de gevaarlijke straten houden.

Aanvullende cursussen

We hebben na onze bezoeken kunnen inventariseren in welke mate er aanvullend onderwijs aan “onze kinderen” gegeven kan worden. Het gaat hierbij vooral om cursussen Engels, in verschillende gradaties, en Informatica.
RealAid São Paulo, zal er voor zorgdragen dat de kinderen deze cursussen kunnen volgen, inclusief het vervoer van en naar de opleidingscentra en de noodzakelijke materialen. We zoeken opleidingen die een erkend dipoma afgeven.

De bezoeken aan de families leiden tot zichtbare verbeteringen in de levensomstandigheden van onze families.
Ook merk ik vaak dat de kinderen onze hulp bijzonder waarderen (zie de foto).
Cangaiba

We hebben het tweede Centro Social in Cangaiba bezocht (in de wijk Vila Londrina).
Edna de Jesus Batista, die onder het viaduct woont, is volop, alle dagen aan het werk in de keuken van dit Centro Social.
Ze heeft 4 kinderen van wie er 3 bij haar wonen. Voor haar kinderen zijn we met een cursusprogramma begonnen.

De nieuw geadopteerde gezinnen wonen allen in Cangaiba.

Cicera is een maand geleden met haar zieke vader en drie kinderen vanuit het noord oosten van Brazilie naar Sao Paulo gegaan in de hoop dat daar genezing voor de vader gevonden kan worden.
Staatsziekenhuizen zijn gratis in geval van aids en kanker, erg slecht en de wachttijden zijn enorm, maar met hulp van Fatima, de directrice van het Centro Social, hebben nu de eerste medische onderzoeken plaatsgevonden.
Ze woonden in een kamertje van 4 bij 3 met helemaal niks, geen bed, geen keuken, geen toilet, geen stoel, geen pan.
RealAid São Paulo heeft voor hen een nieuw huisje gehuurd. Het is maar tijdelijk want ze gaan weer terug naar Alagoas, waar het veel rustiger is en veiliger, zodra de vader, die nu 57 jaar is, hersteld is. Of overleden.

Op de foto boven in hun nieuwe huisje het jongste kind van Cicera

Naast Cicera hebben we nog twee gezinnen gadopteerd, ieder met een eigen, zeer tragisch verhaal.

Het nieuwe huisje van Maria de Fatima Ladeira en haar drie kinderen (Juliana, Douglas, Diogo) in de sloppenwijk Piratininga is nu klaar.

De situatie bij Tatiana en Junior is minder rooskleurig. Tatiana is vermoedelijk weer zwanger maar het kan ook een uterusmyoom zijn. Ze kunnen onmogelijk in het huisje blijven waar ze nu wonen: alle kinderen zijn er ziek door het vocht. Het meisje links op de foto is Ana Carolina die ik op straat vond, vlak bij mijn hotel.
Ze probeerde snoepjes te verkopen.
Haar moeder was vlakbij in het Park Trianon en dat alles heeft er toe geleid dat ik het gezin adopteerde. Overigens niet de gebruikelijke manier van adoptie zoals u zult begrijpen.
Het andere meisje is Camila die bij haar grootouders woonde in het binnenland, omdat Tatiana en Junior niet in staat waren haar ook groot te brengen.

Door onze hulp met uw steun zijn ze nu herenigd.

Hulp aan mensen die hulp nodig hebben

De hulp die we geven is in feite een overheidstaak, net zoals in Nederland.
Maar in Brazilie moet de hulp komen van organisaties zoals RealAid São Paulo, (zgn. non governmental organizations, NGO’s).
Het is natuurlijk schandalig, maar ook de realiteit. We kunnen nu onze tijd verdoen met klagen over overheden, we kunnen ook gewoon niets doen omdat we vinden dat we geen taak hebben in deze.
Maar wij doen gewoon maar ons werk.
Op een niveau met beperkingen, met beperkte middelen.
In de wetenschap dat een missie wordt volbracht die veel kinderen een perspectief biedt, welke er niet zou zijn als we alleen maar zouden roepen hoe slecht anderen zijn, zoals overheden.
Er gebeurt best het nodige in Brazilie, door deze NGO’s, die vaak gestoeld zijn op kerkelijke beginselen. Maar wat maakt het uit, als de kinderen maar te eten krijgen, en een opleiding. Grote organisaties zie je er eigenlijk niet, die zijn er vaak alleen om zich zelf in stand te houden.

Parque Andreense

Een groep van vrouweljke advocaten heeft in Santo Andre, onder leiding van dra Carmen Jane, de vertegenwoordiger van RealAid São Paulo,, een opleiding van een jaar verzorgd voor 70 studentes, die nu gecertificeerd zijn en les kunnen geven aan andere vrouwen.

De opleiding omvatte het onderrichten in wettelijke aspecten zoals civiel recht, consumenten recht, rechten van vrouwen en kinderen, enz.
Een of meer van deze afgestudeerde vrouwen kan de kennis nu overbrengen aan de vrouwen uit de achterstandsbuurten, waardoor deze zich meer bewust zijn van hun rechten (en plichten).
Ze leren dat ze recht op (wettelijk) verweer hebben in geval ze mishandeld worden door hun partner, enz.

Het Espaço Social e Cultural dat we er hebben, dient ingericht te worden zodanig dat het deze opleidingen kan faciliteren en Carmen Jane zal inventariseren welke vrouwen vervolgens in aanmerking zouden kunnen komen voor deze opleiding. En wat de kosten voor RealAid São Paulo zullen zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Op dit moment zijn we bezig met een verzoek aan een grote charity organisatie ons te ondersteunen in de aanvullende adoptie van meer dan 200 kinderen met hun ouders (moeders), die dan in een periode van gemiddeld 3 jaar volledig opgeleid dienen te zijn voor een eigen beroep.
Aan de deelnemende vrouwen, die de kans van hun leven zullen krijgen, worden hoge eisen gesteld ten aanzien hun bereidheid deel te nemen aan de sociale en educatieve programmas.
We doen dit dan samen met onder meer de organisatie IDEAS, maar willen dit niet beperken tot deze organisatie en eveneens onze andere sociale centra bij de initiatieven betrekken. We hopen hier in onze volgende nieuwsbrief op terug te kunnen komen.

NAIA

We waren in afwachting van het steunprogramma voor de NAIA , waarvoor een mogelijke sponsor gezocht was die binnenkort uitsluitsel zou geven. Inmiddels is op de valreep bekend geworden dat de steun naar een Afrikaans doel zal gaan.
Het betreft de opleiding van vrouwen om in cooperatief verband gezamenlijk een bedrijf (naai-atelier voor nieuwe kleding en herstelwerk) te starten in het zuiden van de stad São Paulo.

Dank U voor uw steun

Jan Lukas van der Woude