[Statusrapport: Stand april 2008]

Een overzicht van de stand van zaken in april 2008

Deze brief heeft tot doel een overzicht te geven van de stand van zaken per april 2008.
In onze nieuwsbrieven beperken we ons vaak tot de meest recente gebeurtenissen en voor nieuwe (potentiële) donateurs is daardoor het totaal beeld moeilijker te overzien. Uiteraard bevat deze website alle informatie.
Ook over hoe u kunt doneren, welke belastingfaciliteiten er zijn, enz.
Dit overzicht kan niet compleet zijn, want daarvoor zouden we een boek moeten schrijven.
We gaan daarom niet in op onze eerste ontmoetingen met Antoon van Noije, waar kinderen met aids een veilige plek krijgen.
Er is geen ruimte voor het zeer indrukwekkende, maar trieste verhaal van Silaine, de vrouw met aids die begin 2006 overleed.
En we schrijven hier niet over Cleonice, de vrouw die als kind voortdurend met haar hoofd tegen een muur werd geslagen, misbruikt werd en nu zelf een kind heeft.
We hebben haar geadopteerd maar door alles wat ze heeft meegemaakt heeft ze het verstand van een klein kind.
Deze informatie en verhalen kunt u allemaal terugvinden in de nieuwsbrieven die in deze webssite gepubliceerd zijn.

We willen vooral hier vertellen wat er bereikt is, met steun van onze donateurs.
En : wat we nog graag willen realiseren.
Zoals dat weeshuis voor kinderen, het opvanghuis voor misbruikte kinderen, de coöperatie van vrouwengroepen die zelfstandig (met onze steun) naaiateliers kunnen beginnen, de vrouwen die zich bekwamen in handwerken en het maken van sieraden, die ze zullen kunnen verkopen.
De broodbak cursussen. De voorlichting en steun aan families en de eisen die we stellen aan families.
Op de foto: samen met Ingrid. Ze leidt aan aids; in 2004 hebben we haar en haar moeder een broer (symbolisch) geadopteerd, een van onze eerste kinderen.

Maar toch zullen we altijd slechts aan het begin staan van een lange weg. Die we zullen volgen, want er is geen enkele goede manier om iets verkeerds te doen.

De Stichting RealAid São Paulo werkt in enkele van de ruim 2000 sloppenwijken van de miljoenenstad São Paulo met het oogmerk volstrekt kansarme kinderen (en hun families) aan een betere toekomst te helpen.
Eigenlijk is dat te mooi uitgedrukt en moet ik zeggen: aan een toekomst.
Hierbij is de eerste voorwaarde dat de kinderen naar school gaan met een volle maag (zodat ze niet de straat op hoeven).
Tevens dat de ouders kunnen werken, ook eventueel als vrijwilliger binnen de organisaties die wij steunen. We streven er naar de gezinnen binnen enkele jaren volledig zelfredzaam te laten worden.

Wij vragen steun voor (een van) de navolgende projecten:

 • Herbouw en inrichting van het Casa da Sopa;
  uw steun is nodig nu geheel onverwacht het Nederlandse Rode Kruis zijn toezegging om ons te steunen, heeft ingetrokken.
 • Oprichting van een weeshuis en kindertehuis
 • Sociaal Centrum met schooltje in Parque Andreensis
 • Uitbreiding van ons sociaal centrum in Paranapiacaba ten behoeve van de uitbouw van onze sociale en educatieve activiteiten (organiseren van cursussen, broodbakken, enz);
  we dienen een nieuw onderkomen te zoeken, want de gemeente heeft ons bestaande pand teruggevorderd.
 • Uitbreiding van ons sociaal centrum in Cangaiba; dit centrum hebben we opgericht naast de reeds bestaande Centra (Centro Social de Bom Jesus en Vila Londrina) die wij steunen;
  we verstrekken vanuit dit centrum nu 10 cestas basicas (boodschappenmandjes) per maand aan tien gezinnen en willen dit snel opvoeren.
  Dit jaar, 2008, hopen we dit te kunnen uitbreiden tot 40 gezinnen.
 • Behoud van het Abrigo das Idosas (tehuis voor oudere vrouwen) in Santo Andre door aantrekken van professioneel (verplegend) personeel (1000 euro per maand)
 • Steun aan een kindertehuis in Quata (binnenland)
 • Steun aan het tot stand brengen van een coöperatie van twee vrouwen groepen (minimaal 27 vrouwen, uit de sloppen) voor de oprichting van naai-ateliers met (industrie-) naaimachines, een accommodatie en begeleiding in de wijken Brooklyn en Vila Missionaria. De organisatie (NAIA) steunt behalve deze vrouwengroepen ook kinderen (onder meer kinderen met deficiënties) door middel van aanvullend onderwijs.
Op de foto: samen met een begeleider (zuster Helena) op trip door de favelas bij Perus voor familie-bezoek.
Daarnaast of in plaats daarvan wilt u ons wellicht steunen met bijdragen voor:
 • Het bouwen / verbouwen van huisjes (ca 7000 – 8000 euro per huisje); op dit moment staan er drie gezinnen op de wachtlijst.
 • De symbolische adoptie van families (ca 150 euro per familie per maand)
 • Lunch en naschoolse opvang van favela-kinderen in Santo Andre (het nieuwe Casa de Sopa):
  • Lunch (rijst, bonen, sla, soms wat kip) en drinken voor 60 kinderen per maand 750 euro
  • Spelbegeleiders, muzieklessen, capoeira en andere activiteitenbegeleiders 1500 euro per maand
  • Verstrekken van cestas basicas (basis voedsel en noodzakelijke producten) aan arme families;
   dit voorafgaande aan de symbolische adoptie: 40 euro per gezin per maand
Statistieken

In 2003 is RealAid São Paulo begonnen met de directe steun (symbolische adoptie) van gezinnen in de sloppenwijken (favela’s) rond Perus en Fransisco Morato in het noordwesten van de stad São Paulo.
Dit konden we doen door steun van en aan het project Bem Me Quer van de Ierse zuster Helena Regan die met enkele vrijwilligers en beroepskrachten werkte met (uitsluitend) gezinnen die waren getroffen door HIV en Aids (meestal alleen moeders).
Waar Bem Me Quer voorlichting gaf en allerlei opleidingen trachtte te verzorgen (borduren, broodbakken, verhogen zelfrespect, hoe om te gaan met HIV+ en Aids) ging RealAid een stapje verder door deze volstrekt kansarme gezinnen direct te steunen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de symbolische adoptie van 25 gezinnen, samen met 33 volwassenen en 92 kinderen.
Voor deze gezinnen bouwden of verbouwden we hun huisjes en barakken, we kochten gereedschappen zodat de volwassenen zelf konden gaan werken binnen de mogelijkheden die ze hadden, maar vooral: we eisten dat ze het project Bem Me Quer bezochten voor voorlichting en opleiding, en stelden duidelijke voorwaarden aan onze hulp.
Geen drugs, geen alcohol, de kinderen naar school.
Maar wel: iedere dag eten, hygiënische artikelen en niet meer de noodzaak voor de kinderen inkomsten te zoeken op straat.
De wekelijkse bezoeken aan en controle van onze gezinnen werd uitgevoerd door Dayane, die we als vergoeding hiervoor haar opleiding betaalden.

Vanaf 2006 besloten we de doelgroep te vergroten en ons niet te beperken tot uitsluitend families met aids/hiv+.
In dat jaar zijn we gezinnen en kinderen gaan helpen in de deelgemeente Santo Andre.
Op dit moment gaat het hier om 12 families met samen 49 kinderen.
Vaak gaat het om alleenstaande moeders met kinderen die geen of praktisch geen inkomsten hebben. Ter plaatse wordt onze stichting er vertegenwoordigd door dra Shirley van der Zwaan, een advocate.
Wij steunen er het Casa Ananias van Dona Terezinha dat uit vier onderdelen bestaat:
 • een jeugdcentrum,
 • een soort gaarkeuken (in de volksmond : casa da sopa) waar zaterdags voedsel wordt uitgedeeld aan mensen uit de omliggende favela’s,
 • een tehuis voor bejaarde dames uit deze sloppenwijken
 • en een “feestzaal” waar bingo’s georganiseerd worden om inkomsten voor het Casa Ananias te verwerven.
Dona Terezinha werkt er met een vijftigtal vrijwilligers en beroepskrachten en RealAid betaalt een klein gedeelte van de salariskosten in het bejaardenhuis en de maatschappelijk werkster, sra Sueli Mercedes de Mendonça Oliveira.
Deze Sueli bezoekt samen met Shirley (en andere medewerkers van Dona Terezinha) de niet ongevaarlijke favela’s en “onze families”.
Op de fotogedeelte van de favela Crusado II, waar enkele van door ons symbolisch geadopteerde families wonen.
Op de foto loopt Cleonice naar haar barak
Tevens zijn we in Cangaiba, in het noordoosten van de stad São Paulo het Centro Social de Bom Jesus gaan steunen.
Een grote organisatie met vrijwilligers, gekoppeld aan de plaatselijke katholieke kerk. We werken er samen met dona Maria de Fàtima Feitosa die opvang biedt (naschoolse opvang, enz) aan circa 400 kinderen.
Een tweede centrum behorende bij deze kerk dat door ons gesteund wordt is in Vila Londrina.
Hier werken voor een favela die onder een viaduct ligt.
Nogal gevaarlijk vanwege het drugsverkeer, zodat we er zelf nog nooit een kijkje hebben kunnen nemen.
Onze vertegenwoordiger is dona Elizama Souza.
Naast hulp aan gezinnen uit de favela’s steunen we hier ook families uit Itaim Paulista, en Cangaiba van wie de kinderen nog niet kunnen worden opgevangen door het Centro Social.
Op dit moment hebben we 15 families geadopteerd samen met 49 kinderen.
Naast directe steun aan dit centrum steunen we het jeugdkoor (zie foto) en zorgen we voor muzieklessen, gymnastieklessen en diverse andere opleidingen.
Zowel in Santo Andre als Cangaiba investeert RealAid in woningen voor de mensen uit de favela’s. In Cangaiba zijn we dit jaar met een derde sociaal centrum begonnen, gekoppeld aan een evangelische kerk.
In het zuiden van de stad, in Paranapiacaba, Rio Grande da Serra en Parque Andreense zijn we vorig jaar begonnen met het oprichten van een sociaal centrum.
Dit doen we met onze vertegenwoordiger Dra Carmen Jane Santos, een advocate en de plaatselijke dominee (Celso Pereira) met zijn vrouw Celma.
We hebben er een accommodatie gehuurd waar nu computerlessen worden gegeven alsmede lessen in het maken van bijouterieën.
Hier vinden de bijeenkomsten plaats met “onze” gezinnen.
In deze plaats beginnen we dus van de grond af aan en zijn op dit moment 6 gezinnen samen met 30 kinderen door ons symbolische geadopteerd. Ook hier steunen we een jeugdkoor met 50 kinderen.
We hebben te horen gekregen dat we naar een andere accommodatie moeten uitkijken omdat de gemeente het pand terugvordert.
Op de foto Miristelma, een van onze gesteunde vrouwen in Paranapiacaba, met de producten die ze heeft gemaakt ten behoeve van verkoop in ons sociaal centrum.
Financien

Met de steun aan families en organisaties is binnen RealAid op dit moment ongeveer € 65.000 per jaar gemoeid.
De helft van onze inkomsten ontvangen we uit maandelijkse donaties en de andere helft uit eenmalige giften die overigens vaak jaarlijkse bijdragen worden.
De “zekere” maandelijkse ontvangsten kunnen we gebruiken voor onze adopties, de eenmalige en minder frequente giften voor investeringen.
Als gevolg van de groei van onze activiteiten, geven we nu maandelijks iets meer uit dan we zeker binnen krijgen.
Er is dus dringend behoefte aan nieuwe donateurs.

Er wordt / werd steun gegeven aan 54 families, verspreid over São Paulo, met samen meer dan 200 kinderen.
Dit aantal groeit jaarlijks substantieel.
We hebben tientallen huisjes gebouwd / verbouwd / gekocht en gehuurd, evenals gereedschappen, een winkeltje, een ijscokar, ovens, meubilair, enz.

Op de foto: Luciana met twee van haar zeven kinderen; de eerste familie die we adopteerden.

We steunen een aantal meerderjarigen van de organisaties met een opleiding op mbo en hbo-niveau (maatschappelijk werk, accountancy, informatica).
We steunen een jeugdkoor in Cangaiba en twee kinderkoren in Paranapiacaba, alsmede een muziekschool in Santo Andre en Cangaiba, opdat de kinderen die er deel van uitmaken zo lang mogelijk buiten de favela’s blijven.
We verzorgen allerhande type naschoolse opleidingen voor de kinderen die we “geadopteerd” hebben.

Targets voor 2008

Voor 2008 verwachten we dat onze medewerkers ter plaatse:

 • 2000 bezoeken afleggen aan onze directe families
 • indirecte contacten met nog eens 2000 families zullen onderhouden
 • iedere twee maanden bijeenkomsten beleggen met onze families om de voortgang te bespreken en problemen op te lossen
 • meewerken met bazaars en bingo’s
 • voorlichting geven op het gebied van veiligheid (seksueel), financiën en hygiëne
 • verstrekken van 50 cestas basicas (basis voedselpakketten)
Daarnaast zijn we bezig met een groot aantal grotere projecten.
Na ieder bezoek geeft de Stichting een Nieuwsbrief uit waarin de donateurs geïnformeerd worden over de bestedingen van de ontvangen donaties.
Deze nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op onze website http://www.realaid.nl/
Grote projecten

Gaarkeuken

Een van de zaken die nogal wat tijd gevraagd heeft, is de financiering van de herbouw van het Centro de Familia in Santo Andre (deelgemeente van São Paulo), ook wel aangeduid als de “gaarkeuken”.
Ik werk, als ik in Brazilië ben (nu minimaal vier maal per jaar), zelf in dit centrum waar iedere zaterdag voedsel (rijst met bonen, soms macaroni) gekookt wordt en wordt uitgedeeld.
Koken is niet mijn sterkste kant, maar met het uitdelen kan ik niet veel fouten maken.
Deze “gaarkeuken” wordt eenmaal per week gebruikt en dat is tevens de enige keer dat de mensen die voedsel krijgen, iets te eten krijgen.
’s Avonds wordt de ruimte gebruikt voor het uitdelen van soep aan daklozen.

Het gebouw staat op instorten en zal op last van de gemeentelijke overheid worden gesloopt. Uiteraard is er geen alternatief geboden.

Samen met het Rode Kruis in Haarlem en verschillende Rode Kruis verenigingen in het district Drenthe, hadden we ongeveer € 40.000 bij elkaar.
Het totaal begrote bedrag was ongeveer € 55.000 maar is inmiddels gestegen tot ca € 60.000
We waren bezig met een Braziliaanse organisatie die vermoedelijk ook enige steun willen verstrekken (Pró Vida, een instituut dat in 1979 werd opgericht door de arts / filosoof Dr. Celso Charuri).
Het was nog niet bekend tot welk bedrag dit instituut aanvullend wil steunen, maar we gingen ervan uit dat er nog een gat in de begroting blijft van ongeveer € 10.000,00

Er is een vrij groot belang bij.

Niet alleen kan de wekelijkse voedselvoorziening doorgang vinden, maar we willen het centrum ook gaan benutten om dagelijks circa 60 kinderen een simpele maaltijd aan te bieden, en naschoolse opvang.
Op de bovenetage worden ruimten gecreëerd voor artsen, psychologen, therapeuten, sociaal werkers voor het geven – deels vrijwillig – van consulten.
Hiervoor is trouwens ongeveer 750 euro per maand voor nodig.

Inmiddels heeft het Rode Kruis haar toezegging ons met dit project te willen steunen ingetrokken.
Als belangrijkste reden lijkt te gelden dat we uitsluitend gelden hadden voor de herbouw van de beneden etage (het bestaande gebouw) en nog niet voor de tweede etage.

Mensen daar zullen hun wekelijkse maaltijd na de sloop moeten missen en voor de kinderen die we dagelijks een maaltijd wilden aanbieden betekent dit dat ze weer de straat op moeten om voor eten te zorgen. Daarvoor moeten ze heel veel doen.

Espaco/Escola des Artes

Centro Social met schooltje in Parque Andreensis

Ook voor naschoolse opvang van kinderen (inclusief een maaltijd). ’s Avonds en ’s nachts zou de ruimte beschikbaar gesteld kunnen worden aan daklozen (eveneens met een maaltijd).
De uitvoering hiervan kan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van dra Carmen Jane Santos.

Revenue Generation Factory – Investing in Family

Met de organisatie NAIA willen we een Cooperatie voor vrouwen oprichten, zodat ze volledig self-supporting kunnen worden.
Het gaat om moeders die wonen in de favela's rond Interlagos in het zuiden van de stad São Paulo.
Op deze website is een uitvoerige hoofdstuk aan de NAIA en dit project egwijd.

Weeshuis

Op een termijn van ongeveer drie jaar wil RealAid een begin maken met een eigen weeshuis en opvanghuis voor kinderen die niet meer thuis kunnen blijven.
Het gaat hier om kinderen die feitelijk “buiten de boot vallen”.
Wij steunen nu families, maar als de basis wegvalt, is de kans groot dat de kinderen op straat gaan leven.
Het idee is een sitio (groter stuk terrein) met accommodaties te kopen / bouwen.
Op dit terrein zou ook ruimte moeten zijn voor huisjes voor gesteunde families die in het weeshuis zich verdienstelijk kunnen maken.
Een voorbeeld voor ons is de sitio Agar van broeder Antoon van Noije.
Het gaat hier om een investering van zeker 200.000 euro.
Op de foto samen met Antoon in Casa Ismael (sitio Agar).

Naast deze wensen blijft het van belang dat we periodieke bijdragen ontvangen waar we op kunnen rekenen, zodat we gezinnen direct kunnen gaan steunen. De symbolische adopties.

De combinatie van deze controleerbare hulpverlening en de steun van de door ons eveneens gesteunde organisaties aan deze families lijkt zeer positief te zijn.

Slechts in enkele gevallen hebben we moeten afhaken, omdat er sprake was van drugsverkeer en drankgebruik.
Helaas in bijna alle gevallen was daar een man in het huishouden aanwezig.

Ook kinderen uit deze omgevingen zouden we willen blijven helpen via de bovengenoemde “weeshuis”- ideeën.

Ik hoop van harte op uw steun te mogen rekenen. Ik zal nu vier maal per jaar naar Brazilië gaan.
Daar ben ik ook wel via mijn email bereikbaar.
Mocht u de intentie hebben ons meer te willen helpen, laat me dit dan weten;
het is altijd goed om, vertoevend in de sloppen, goede berichten te ontvangen die ik kan delen met de mensen daar.

Vriendelijk groetend

Jan Lukas van der Woude