[Projecten: NAIA]

Ons nieuwe project is een samenwerking van RealAid en de NAIA (hierna een presentatie van de NAIA).
In de buurt van de wijk Interlagos (in het uiterste zuiden van de stad São Paulo) is het instituut NAIA werkzaam met twee creches voor heel veel kinderen. Dit wordt deels gesteund door de subgemeente.
De moeders, alhans 27 van hen, willen samen met de NAIA en RealAid een cooperatie beginnen: een eigen zaak voor het maken en herstellen van kleding.
Dit project noemt de NAIA:
Revenue Generation Factory – Investing in Family
Op de foto een vergadering met een deel van de groep moeders.
Wij willen graag dit initiatief van deze moeders steunen.
De meesten van hen zijn analfabeet. Allen wonen ze in de favelas van de Vila Missionaria, bij de deelgemeente Interlagos. Deze favelas staan als nogal gevaarlijk bekend (drugsmaffia).
Hoe kunnen we helpen?
We zoeken sponsors voor de aankoop van (industriele) naaimachines en de koop / huur van een ruimte waar ze de ateliers kunnen vestigen.
Er is nu een kleine ruimte gehuurd en deze huur wordt betaald door de verkoop van allerlei borduurwerken, die ze nu maken. Het lijkt nutteloos, omdat het in economsche termen niets oplevert, maar het gevolg is wel dat de vrouwen collectief en buiten de sloppen samen iets doen.
Op het terrein van een van de creches is ruimte voor de bouw van een grotere zaal. Eerst zal om een deel van de creche een muur gebouwd moeten worden (kosten €20.000) om te vermijden dat het terrein van de creche geinvadeerd wordt door nieuwe favela-bewoners.
Evenals in Nederland ooit gebruik was, kan een gezin dat ’s nachts en huisje bouwde op terrein van een ander, hiervan niet verwijderd worden zonder recherlijke tussenkomst; er is enige bescherming.
Maar de NAIA zit niet op deze invasie te wachten, want het lokt tevens verkeerde elementen en dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor de kinderen die de creche bezoeken.
De muur is eveneens de achterzijde van de te bouwen ruimtes voor de werkzaamheden; deze bouw van ruimtes voor de ateliers (aanvullend een dak, bodembetegeling en voorzijde) kost naar verwachting zo’n €15.000.
We hebben een aantal offertes aangevraagd voor de industriele naaimachines en de machines kosten ongeveer € 1.800 per stuk. We verwachten er zeker 10 van nodidg te hebben.

Resume: Het project biedt vrouwen uit de sloppenwijken (in eerste instantie 27 - meestral alleenstaande -moeders)de mogelijkheid een eigen bestaan op te bouwen.
Hiervoor willenb we een bedrijfje oprichten (De NAIA, RealAid en deze moeders> van en voor deze moeders, waarbij wij als organisatie steun verlenen.
Dat laatste is noodzakelijk omdat het niet eenvoudig zal zijn voor deze niet-iontwikkelde vrouwen alles zelf te organiseren.
Deze vrouwen willen we tevens maandelijks voorzien van cestas basicas (voedsel en overige benodidgdheden), totdat het bedrijfdje voldoende oplevert om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Dit is noodzakelijk om te vermijden dat deze moeders de straat op moeten of elders werk moeten zoeken en dus niet kunnen participeren in het project.
Voor een cesta basica dienen we maandelijks op dit moment R$ 70 uit te trekken (een kleine € 30), maar de voedselprijzen, ook van rijst en bonen, zijn wereldwijd aan het stijgen.
Financiele benodigdheden:

 • financiering voor de locatie:
  1. de muur die als achterwand van het gebouw functioneert en tevens de invasie van de favela bewoners voorkomt
   begroot op €20.000
  2. de verdere bouw van de ateliers
   begroot op €15.000
 • 10 industriele naaimachines begroot op € 18.000
 • maandelijkse (tijdelijke voedselsteun aan de moeders begroot op € 850 per maand
Introduction to NAIA
 • N.A.I.A. has testified, based on its education experiences under this pattern, that the relationship among children with and without imperfection, brings equal benefits to all of them, once they learn how to feel an affection for each other, recognizing and respecting their differences.
 • The Society assisted 400 children and their families totaling 3,000 people in 2007, consisting of a space of education, listening and freedom of expression.
  This year the society has already assisted 500 children.
 • A Philanthropical Society that, since 1982, gives assistance and education to children, with and without imperfection, under personal and social risks, as well as their families, in Brooklin and Vila Missionária neighborhoods.
 • N.A.I.A. prizes for total and ongoing quality, focused on results based on cultural education, looking for a conscience development concerning the relevance of self-regard, self-valorization, communication, affection and society spirit as ingredients of life.
 • Since 1994 has adopted the “inclusion paradigm”

Activities

 • Children Education
  Nursery: from 1 to 6 years old;
  Supplementary Education: from 6 to 15 years old;
 • Domestic Orientation: monthly meetings with groups of parents;
 • Domestic Therapy: quick therapy assistance to families under crisis;
 • N.A.I.A. Family: cultural and leisure time;
 • Looking for Citizenship: development and capacitation of a group of unemployed people; development and maintenance of micro-enterprise or co-operative society;
 • Digital Inclusion: basic computing course offered to students and residents in the neighborhood;
 • Revenue Generation Factory: workmanship and sewing classes to the community;
 • Ongoing Education: monthly meetings for new educators to work with Inclusive Education .

Physical Structure

Physical Resources
22 rooms
15 toillets
2 Sickrooms
2 Teaching rooms
1 Familiar Therapy room
2 Kitchens
3 Cafeterias
1 Dancing room
2 Toy rooms
6 Factory rooms
2 Libraries
1 Computing room
2 Warehouses

Operational Structure

Human Resources:
1 Director / Social Assistant
1 Director / Teacher
4 Pedagogical Coordinators
26 Educators
2 Computing Instructor
1 Psychologist / Familiar Therapist
2 Nurse Assistants
2 Cooks
10 Cook Assistants
7 Cleaning Assistants
2 Office Assistant

Volunteers:
8 Consultants and Experts
4 Teacher of English
6 Teacher of Art

 • 1 Teacher of Workmanship
 • 2 Teacher of Music
 • 2 Teacher of Dance
1 Phonoaudiologist
1 Nutritionist
5 Pedagogical Support

Principles and Ethical values

 • N.A.I.A. believes that respect and affection are the basis for the full citizenship practices sustentation.
 • To N.A.I.A., affection/love to others, development and equality are essential basis that guide the human being growth.
 • N.A.I.A. prizes the ongoing education and has absolute conviction that, excellence, teamwork, perseverance, criativity and efficient communication are essential ingredients for people’s social and educational formation.
Mission

Prepare children and teenagers for
citizenship practices through an
inclusive educational process,
reducing the social risk that
they are exposed to, by attendance,
social promotions and community
support networks establishment,
that embrace necessarily the family