[Nieuwsbrieven: Oktober 2007]
Nieuwsbrief oktober 2007
Beste vrienden van RealAid São Paulo,

Hier voor u ligt de allernieuwste nieuwsbrief van onze Stichting Real Aid Sao Paulo.
Afgelopen september heb ik weer een bezoek gebracht aan Sao Paulo om hier onze adoptiegezinnen te ontmoeten en langs te gaan bij de projecten die we hier hebben lopen. Dit jaar heb ik verschillende activiteiten rondom de “dag van de kinderen” (dia das crianças) mogen meemaken.
Kinderdag is in Brazilië iets speciaals, althans voor de kinderen uit de sloppenwijken die niets hebben en niets krijgen. Kinderdag was op 16 oktober. Op deze dag en dagen eromheen zijn er dit jaar diverse activiteiten georganiseerd.
Op de foto: Jennifer Rodrigues; haar vierde les

In de miljoenenwijk Cangaiba waar wij als stichting nu twee organisaties steunen die sociaal werk verrichten ten behoeve van gezinnen die in de favela’s wonen, was op kinderdag een feestavond georganiseerd.
De meeste van de 35 kinderen die we er nu hebben geadopteerd zingen in het koor dat optredens verzorgt, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. De opbrengst is bestemd voor het werk met deze gezinnen. Tevens was er een dansmanifestatie. Anderen toonden hun kunsten met gymnastiek.
Een aantal kinderen volgt nu muzieklessen.
Het Centro Social heeft twee toetsenborden en twee gitaren voor dit doel. Veel kinderen willen graag muziekles. We zullen kijken of we in de toekomst een sponsor kunnen vinden die ons wil helpen bij de aanschaf van nog enkele instrumenten.
dag van de kinderen in Santo Andre
In Santo Andre werd het feest gevierd in de Salão de Festas van Dona Terezinha met een optreden van artsen (die zich verkleed hadden als clowns) uit het nabijgelegen ziekenhuis, en natuurlijk lekker eten.

op de foto het feest in de Salão.

Verder in deze nieuwsbrief uiteraard het nieuws uit de sloppen, projecten van sponsoren en het verhaal van 1 van de adoptiegezinnen.

Met vriendelijke groet,
Jan Lukas van der Woude
Nieuws uit de sloppen
Cangaiba

In Cangaiba is onze hulp nu uitgebreid naar 9 gezinnen met samen 35 kinderen. Het gaat grotendeels om alleenstaande moeders.
In het nabij gelegen Itaim Paulista hebben we de vorige keer het gezin van de hoogzwangere Tatiana geadopteerd.
Ze verwacht 1 november haar baby.
Het huisje waar ze woont, heeft alleen een klein zitbankje. We hebben hier geïnvesteerd in de inrichting van dit huisje, met prioriteit voor die zaken die nodig zijn voor de baby.

Vanuit een ander Centro Social (Vila Londrina) hebben we het gezin van Edna de Jesus Batista geadopteerd. Ze heeft 4 kinderen van wie er 3 bij haar wonen. Haar barak heeft geen dak, ze woont onder een viaduct. Naast haar huisje is een handelsplaats voor drugdealers en zij hebben haar uit haar huisje verjaagd.
De stichting gaat haar helpen. Naast de normale hulp, zijn we druk bezig een huisje voor haar te huren of te kopen en in te richten, zodat ze buiten die zeer gevaarlijke favela kan gaan wonen.

op de foto met Edna en dochter Priscila tijdens kinderdag in Cangaiba
Santo Andre
het huisje voor Orlidia, dat we bouwden boven de gang war ze nu woont met haar twee kinderen, is bijna af

Voor diverse gezinnen hier zorgen we voor nieuwe huisjes. De kinderen van deze gezinnen gaan naar school en de moeders krijgen de kans cursussen te volgen, zoals lezen, schrijven, maar ook borduren.
Het Engelse dorp Paranapiacaba
Paranapiacaba was het eindstation voor de treinen die koffie afvoerden vanaf de plantages naar santos

Hier helpen we nu 6 gezinnen met samen meer dan 30 kinderen. O.a. Ana Meire. Zij blijkt een grote huurachterstand te hebben (3 jaar) en moet met haar 12 kinderen haar huis verlaten. We zijn aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen. Tevens hebben we een moeder, die aids heeft, geadopteerd. Ze heeft een geestelijk gehandicapte dochter die niet kan lopen.
We hebben in Paranapiacaba een lokaal gehuurd, die we hebben ingericht als sociaal centrum, van waaruit Carmen Jane, onze steun ter plaatse, samen met de pastor en zijn vrouw, het sociale werk gestalte zullen gaan geven.

Parque Andreense In Parque Andreense hopen we een Espaco (school) Cultural te kunnen openen ten behoeve van kinderen en adolescenten. Hiervoor zoeken we sponsoren.

dochter van Lucimar
in Paranapiacaba.Het verhaal van...... Danilo
Danilo en zijn moeder

Danilo is nu 19 jaar oud en woont met zijn moeder Aparecida Fermino en zijn jongere broertje Daniel in een grote favela. Toen hij 8 maanden oud was, heeft de politie zijn vader doodgeschoten.
Zijn moeder bleef achter met Danilo, zijn broers Willian en Wesley en zijn zus Daniela. Daniela en Wesley kwamen in het drugscircuit, wat in de favela’s bijna onvermijdelijk is. In 1994 kwam er een ommekeer in Danilo’s leven. Daniela, 13 jaar oud, en Wesley, 11 jaar oud, werden doodgeschoten door de drugsmaffia in de wijk. Daniela in de wc van hun huisje en Wesley in een steegje vlakbij. Danilo was ongeveer zes jaar oud toen dit gebeurde.

op de foto het huisje waar ze woonden

Het voorval leidde ertoe dat Danilo en zijn iets oudere broer Willian op straat gingen wonen. Ze pleegden diefstallen en overvallen.
Moeder Aparecida kreeg een nieuwe vriend en nog 2 kinderen.
Op een goede dag overvielen Danilo en zijn broer Willian het jeugdcentrum van het Casa do Caminho Ananias van Dona Terezinha. Het instituut en de vrouw die wij als stichting in Santo Andre intensief helpen. Tijdens de overval nodigde Dona Terezinha de beide knapen uit om wat te eten. Wat ze uiteindelijk accepteerden. Vanaf dat moment veranderde het leven van Danilo. Hij ging studeren en ging vrijwilligerswerk doen, o.a. bij de organisatie van Dona Terezinha .
Zijn broer Willian koos de andere weg en zit nu in een Braziliaanse gevangenis. Het ging goed totdat zijn kleinere zusje werd gevonden in een vijver, verdronken. Vanaf dat moment sprak zijn moeder Aparecida niet meer. Wel werd ze lastig gevallen door de politie die haar van alles verweet. Danilo verdedigde zijn moeder tegen hen. Nadat hij de politie had aangevallen, vluchtte hij naar Dona Terezinha en met hulp van haar en vele anderen, die hem inmiddels hadden leren kennen als een goed persoon, kon hij uit het politiebureau komen.
Danilo zet zich enorm in en daarom zijn we hem en ook zijn moeder en jongste broertje Daniel gaan helpen.
We steunen hen met eten, opleiding en hebben per medio oktober een huisje buiten de favela voor hen gevonden, die we nu aan het inrichten zijn.
Danilo heeft inmiddels een baan gevonden. Broer Willian kunnen we niet helpen, maar de kleine Daniel zit op de na-schoolse opvang bij Dona Terezinha.
Projecten van sponsoren
Het Nederlandse Rode Kruis

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik uitvoerig stilgestaan bij de bereidheid van het Nederlandse Rode Kruis om, via het Braziliaanse Rode Kruis financieel te helpen bij de herbouw van het Casa de Sopa. Het gebouw waar wekelijks de mensen uit de omliggende favela’s te eten krijgen. Helaas is achteraf gebleken dat het Rode Kruis in Den Haag de herbouw niet wil steunen, omdat Brazilië niet in het kader van de plannen past. Grote teleurstelling in Brazilië, bij het Rode Kruis in São Paulo, bij RealAid, maar vooral natuurlijk bij de organisatie van Dona Terezinha en de vele mensen die van haar afhankelijk zijn.

Gelukkig heeft inmiddels de afdeling Haarlem van het Rode Kruis zich gemeld. Wellicht zullen zij besluiten geheel of gedeeltelijk te helpen met de herbouw.

Daarnaast heeft de afdeling Midden Drenthe toegezegd ons project te willen steunen met een bedrag van 12.500 euro, voor de bouw van huisjes voor de gezinnen die we steunen in de sloppenwijken. Hiermee kunnen wij zorgen dat zij buiten de gevaarlijke sloppen hun kinderen, met onze hulp, en met steun van de organisaties die wij steunen, kunnen grootbrengen.
Close Harmony in Amersfoort
Swing Close is een gemengd koor van ongeveer 25 zangers en zangeressen dat zijn oorsprong vindt in 1973. Het repertoire bestaat uit meerstemmige lichte muziek van allerlei aard.
De nadruk ligt op jazz standards en close harmony, maar het koor schuwt zeker het pop- en musical repertoire niet; wereldmuziek ontbreekt evenmin. Het koor zingt zowel a-capella als nummers met instrumentale begeleiding.
Op 1 december dit jaar zal dit koor een benefiet optreden verzorgen ten behoeve van onze Stichting RealAid.
Een prachtig initiatief.
Recente informatie: het benefietconcert is opgeschort naar volgend jaar

Op www.swingclose.nl kunt u lezen wat het koor doet en waar de optredens zijn gepland. Uiteraard willen we dit benefietconcert onder uw aandacht brengen. Ga er heen, met uw vrienden, kennissen, familie en collega’s. Mooi en zinvol wordt hier stijlvol gecombineerd.

Al 10 jaar presenteert het festival de Nederlandse Dansdagen de beste dansvoorstellingen van de Nederlandse dans in Maastricht. Voor deze feestelijke jubileumeditie waren de favoriete Nederlandse dansvoorstellingen van het afgelopen theaterseizoen te zien.
Op vrijdag 5 oktober werd het festival geopend met het Gala van de Nederlandse Dans in het theater aan het Vrijthof.
In het kader van dit festival is een fotoboekje uitgegeven waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen van onze Stichting RealAid. Dit is mede mogelijk gemaakt door de belangeloze bijdragen van Annaleen Louwes, Esther Noyons, Lonneke Kok, drukkerij Robstolk, binder Patist, papierleverancier Proost & Brandt, de Nederlandse Dansdagen en alle kinderen die voor dit boekje hebben geposeerd. Namens de kinderen in de sloppenwijken van São Paulo nogmaals onze hartelijke dank voor dit prachtige initiatiefSoroptimisten
Soroptimisten, (de naam komt van de latijnse woorden soror (zuster) en optimus (beste), stellen zich ten doel als zusters het beste te doen in haar werk en voor de mensen in het algemeen. Met deze doelstelling behoren de Soroptimistclubs evenals de Rotaryclubs tot de zogenaamde serviceclubs.

Ieder jaar kiest de Soroptimisten club in Groningen voor haar voorjaarsfair een doel waaraan de opbrengst ten goede kan komen.

Voor de fair in de lente van 2008 is RealAid mede kandidaat gesteld. We hopen van harte dat wij door deze serviceclub gesteund zullen worden te meer daar in de praktijk ons werk volledig gericht is op verlaten moeders met veel kinderen, die we een perspectief willen bieden.
ROC Friese Poort
Bij ROC Friese Poort, kunnen de werknemers i.p.v. een kerstgeschenk, kiezen voor een donatie aan een goed doel, 1 van de 4 goede doelen is onze stichting.
Wij zijn uiteraard erg blij met dit initiatief en hopen dat veel medewerkers zullen besluiten onze stichting te steunen.