[Projecten: Hulp gevraagd]
Steun aan individuele families
Het helpen van individuele families die door omstandigheden geen of praktisch geen inkomsten hebben, blijft een van de primaire doelstellingen van RealAid.
Het gevolg van deze sociaal-economisch erbarmelijke situatie is, dat de kinderen de straat op moeten om voor voedsel te zorgen.
Dit leidt tot criminaliteit, prostitutie en ander ongewenst gedrag.
Er wordt bij ons wel eens aangedrongen om meer voor algemeen educatieve doelen te doen. Zoals het steunen van een onderwijs instelling. Dat doen wij ook.

Maar één ding: kinderen met een lege maag hebben andere prioriteiten. Kinderen met ouders en broertjes en zusjes die bijna niets te eten hebben, hebben ook andere prioriteiten.
Als gezinnen uit de favela’s worden verjaagd (zoals “onze “ families overkomt) of door noodweer gewoon hun barak kwijtraken, belanden ze op straat en onder bruggen. Deze families en kinderen zijn dan niet meer toegankelijk en kunnen niet meer geholpen worden.

Vandaar individuele hulp. Er is dan namelijk meer nodig dan hulp bij de aanschaf van leermiddelen. Het gaat veelal om moeders met een aantal kinderen (tot 12 kinderen in één gezin), omdat de vader overleden is, op straat leeft, waarschijnlijk in het gevaarlijke drugscircuit. Wij zijn niet per se feministisch, maar de bittere werkelijkheid is dat veelal de vrouwen de slachtoffers zijn van gebrek aan verantwoordelijkheid van de mannen, die vaak niet werken en wat verdienen als drugskoerier. Veelal zijn ze verslaafd en gebruiken ze alcohol.

De gezinnen die wij adopteren worden wekelijks gecontroleerd door de lokale organisaties waar we mee samen werken en door de vertegenwoordigers van RealAid in de verschillende wijken van São Paulo, waar we actief zijn. We verwachten dat de ouders (moeders) binnen hun mogelijkheden een vak gaan leren en gaan werken. We eisen dat de kinderen naar school gaan. Alle uitgaven worden gecontroleerd en genotmiddelen staan we niet toe. Na school willen we dat de kinderen naschoolse opvang krijgen bij de instituten waar we mee samenwerken. Bovendien betalen we mee aan extra onderwijs (gymnastiek, voetbalscholen, taalles, computerles, muzieklessen).
En, zodra het kan, zoeken we een woning voor deze gezinnen buiten de meestal gevaarlijke favela’s zodat de kinderen niet in aanraking kunnen komen met het gevaarlijke circuit en de bedreigende machtsstructuren die daar heersen. Een begin van een nieuw bestaan. Een perspectief voor de kinderen.

Een gezin kost ongeveer 160 euro (een kleine 400 reais, het minimum salaris op dit moment).
Als wij ongeveer dit bedrag opnieuw kunnen bijschrijven aan maandelijkse ontvangsten van nieuwe donateurs, kunnen we een gezin adopteren.
Adopteer een kind
Voor 30 euro per maand kunt u een kind adopteren.

Het gaat om een kind van een familie die wij al symbolisch adopteren. Eventueel adopteren wij de overige familieleden. Van deze kinderen ontvangt u dan wat meer informatie dan de gebruikelijke nieuwsbrief. U wordt geïnformeerd over hun persoonlijke doen en laten, vorderingen, de omstandigheden in de familie, enz.
Adopteer een grootmoeder
Voor 30 euro per maand kunt een een grootmoeder adopteren.

Een vrouw die haar laatste dagen, veelal zonder familie, slijt in het Abrigo das Idosas van Dona Terezinha.
Dona Terezinha kan met deze symbolische bijdragen een beetje meer doen voor deze oude mensen
Herbouw Casa de Sopa
Het "Casa de Sopa", zoals het gebouwtje wordt genoemd door de plaatselijke bevolking, zal wegens instortingsgevaar worden gesloopt op last van de gementelijke overheid.
Vanuit deze plek worden iedere zaterdag maaltijden bereid (rijst / bonen / macaroni) voor de armsten in Santo Andre.

150 families krijgen op deze manier wekelijks te eten.
Daarnaast worden onder hen producten verdeeld die beschikbaar zijn gesteld door plaatselijke leveranciers.

Voor de herbouw van een meer uitgebreid (multifunctioneel) centrum is ca € 60.000 nodig. We hopen dit te kunnen realiseren met hulp van het Rode Kruis in Nederland die in het kader van internationale sociale hulp al heeft aangegeven dat dit project zich leent voor ondersteuning.
Op de foto Dona Terezinha voor het bestaande gebouwtje.
Tehuis in Paranapiacaba
Met dr Carmen Jane (rechts op de foto), een advocate die RealAid vertegenwoordigt in Paranapiacaba en Jardim Andreenses, willen we een opvangcentrum kopen en inrichten in het dorp Paranapiacaba, zo'n half uur per auto vanaf het treinstation Riberão Pires tot waar we met openbaar vervoer kunnen komen.

Zij (op de foto geheel rechts) zal vanuit deze vestiging juridische steun kunnen bieden aan de armste bewoners van de stad.
Niet alleen aan de families die wij symbolisch hebben geadopteerd.
Tevens zal zij vanuit hier de sociale hulp en controles kunnen uitvoeren die RealAid wil uitvoeren op families die daadwerkelijk ondersteund worden.
Het multifunctionele centrum zal tevens dienst gaan doen voor bijeenkomsten, ook religieuze, voor de bevolking.
Carmen Jane wordt hierbij ondersteund door Celso, de pastor (op de foto links).
Op de foto enige van de 12 kinderen uit het gezin van Ana Meire de Jesus dat we geadopteerd hebben (en waarvoor we in onze nieuwsbrief van juli 2007 hulp vragen voor "adoptie"van een of meer van deze twaalf meisjes uit het gezin).

We verwachten dat hiermee een investering is gemoeid van € 25.000 en hopen dat een organisatie bereid zal zijn ons hiermee te steunen
Wonen buiten de favela's
Gezinnen die we hebben kunnen adopteren komen in aanraking met voorzieningen die ze voorheen niet kenden.
Dagelijks eten.
Betere toegang tot ziekenhuizen (omdat ze geld hebben voor het busvervoer er naar toe).
De kinderen gaan naar school; dit is verplicht gesteld door ons en wordt gecontroleerd; kinderen horen niet op straat om voor inkomsten / voedsel te zorgen.
we verplichten ze gebruik te maken van naschoolse opvang bij de locale organisaties waar we mee samenwerken.
We zorgen dat de kinderen aanvullende scholen / opleidingen kunnen krijgen, zoals gymnastieklessen, voetbalscholen, muzieklessen, danslessen, computerlessen.
Naast het educatief effect bereiken we ermee dat de kinderen uit de gevaarlijke favela's blijven, waar ze wonen.

Er komt echter onvermijdelijk een moment dat ze naar de sloppenwoning moeten terugkeren.
De favela's zijn erg gevaarlijk voor kinderen, omdat het er bijna onmogelijk is zich te onttrekken aan de bestaande criminele machtsstructuren (voornamelijk drugshandel, maar ook prostitutie en georganiseerde diefstal en berovingen)

Wij stellen als doel dat families die we symbolisch geadopteerd hebben uit de favela's moeten. We zoeken dus een woning of appartement buiten deze gevaarlijke wijken

Per huisje dat we kopen zijn we ongeveer € 9.000 a € 10.000 kwijt
Hiervoor vragen we uw hulp, als groep families, als bedrijf, als afdeling, als kerk, als stichting.