[Projecten: Casa de Idosas]
Adopteer een grootmoeder
Hulp aan verlaten bejaarden uit sloppenwijken

De leefomstandigheden in de sloppenwijken van São Paulo zijn zodanig dat mensen er niet oud zullen worden. Er is een grote kindersterfte. Maar ook ouderen, die hulpbehoevend zijn, hebben er weinig kans om te overleven, omdat de kinderen en andere familieleden meestal niet de (financiële) condities hebben om ze te verzorgen.
Aan de Rua Andorinha in Santo André, São Paulo heeft Dona Teresinha met steun van particulieren een Abrigo de Idosas gesticht, een verzorgingshuis voor oudere vrouwen uit de sloppenwijken van minimaal 60 jaar. Het zijn bejaarden die geen familie hebben en dus volledig aan hun lot ovegelaten zijn.

Het tehuis van Dona Teresinha is goed geaccommodeerd, voorzien van meerdere slaapzalen, een goed geoutilleerde keuken, een opslagruimte voor medicijnen, een gemeenschappelijke ruimte, enz.

Er is accommodatie voor meerdere bejaarden die hier een laatste plaats kunnen vinden voor hun levensavond.
Nogmaals: het gaat hier in beginsel om bedlegerige, bejaarde vrouwen die volledig alleen staan, geen familie hebben en die in de armoedige sloppenwijken aan hun lot over gelaten zijn.
Om meer van deze mensen liefdevol te kunnen opvangen, zijn verzorgenden nodig, mensen met een verpleegkundige achtergrond en hiervoor ontbreekt het geld.

Het tehuis krijgt de nodige ondersteuning. Bijvoorbeeld van de “Farmácia Renova”, die met hulp van medewerkers en klanten vanaf de oprichting bijdraagt in verschillende sociale acties (bijvoorbeeld maandelijkse lezingen over gezondheidszaken) en donaties geeft aan het verzorgingshuis Casa de Idosas van het Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias (IACCA), het project van Dona Teresinha dat zich richt op sociale hulp aan bejaarden, kinderen, adolescenten en de families ervan.
RealAid heeft een model ontwikkeld waarbij het mes aan meerdere kanten kan snijden:

We adopteren een gezin uit de sloppenwijken waarvan de vader en / of de moeder in staat is hulp te bieden in het verzorgingshuis.
Het gezin dat we als eerste hebben geadopteerd, bestaat uit een moeder, een vader die volledig verlamd is, en twee kinderen.
Ze hadden praktisch geen inkomen.
Wij betalen de moeder nu een salaris van R$ 400,00 per maand (ongeveer 160,00 euro).
Ze heeft een opleiding genoten voor de verzorging die geboden moet worden, alleen er is geen betaald werk beschikbaar.

Het gezin heeft nu een inkomen waar redelijk van geleefd kan worden. Wij vragen wel aan te tonen dat de kinderen goede scholing krijgen, geregistreerd zijn of worden en medische keuringen krijgen.
Doordat de vrouw nu werkt in de Abrigo de Idosas, kan Dona Teresinha nieuwe hulpbehoevende bejaarden aantrekken en verzorging aanbieden. Aanvullend ontvangt het Casa de Idosas maandelijks R$ 200,00 voor de aanvullende kosten die samenhangen met het aantrekken van nieuwe bejaarden (voeding, kleding, spullen voor persoonlijke hygiene, enz).

RealAid zoekt mensen / families / bedrijven / kortom sponsors die dit project willen ondersteunen.

"Adopteer een grootmoeder”

Wij zullen de sponsors informeren over de gang van zaken binnen het tehuis en over het wel en wee van de familie die met hun hulp geholpen is aan een baan en daarmee een inkomen.
De bejaarde dames zijn in het algemeen analfabeet zodat correspondentie met hen niet echt mogelijk is. Wel is het natuurlijk leuk als ze soms een kaartje of iets anders uit Nederland kunnen ontvangen.
Zoals met al onze projecten zijn de giften / donaties geheel aftrekbaar van de belasting bij bijdragen vanaf € 20,00 per maand gedurende een periode van vijf jaar.
Na onze bezoeken (minstens tweemaal per jaar) ontvangt u een nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van RealAid in São Paulo.
Wij vragen wel de financiële hulp tenminste een jaar lang aan te bieden en ons zeer tijdig te informeren indien men er mee wil stoppen, omdat het dienstverband niet zo maar kan worden beëindigd. Zowel op arbeidsrechtelijke gronden als vanwege het feit dat de bejaarden de hulp echt behoeven.
Gegeven het maandelijks benodigde bedrag zullen we vermoedelijk meerdere sponsors nodig hebben om één arbeidsplaats in te kunnen vullen. Wellicht is dit een mogelijkheid voor een vereniging, een bedrijf of afdeling van een bedrijf, een school of gewoon een groep vrienden die bereid zijn hun sociale verantwoordelijkheid te nemen ook voor mensen die op grote afstand in zeer noodlijdende omstandigheden moeten proberen te overleden. En vergeet niet: door het sponsoren wordt een gezin in de sloppenwijken aan een baan geholpen, en daarmee aan voedsel, aan scholing voor hun kinderen, kortom aan een perspectief voor beter leven.Situatie oktober 2007
Hoewel wij als stichting maandelijks middelen beschikbaar stellen waardoor extra hulp aangetrokken kan worden om meer plaatsen te kunnen creeren voor dames uit de sloppenwijken, heeft de Inspectie nu bepaald dat het Abrigo gesloten moet worden indien niet meer professionele hulpverleners (verplegers / verpleegsters) aangetrokken worden.

Hiervoor is een post van ongeveer 1000 euro per maand noodzakelijk (salariskosten).

RealAid zoekt sponsors die blijvend dit asilo das idosas willen ondersteunen, zodat de oude dames niet op straat gezet zullen worden. WIE HELPT
Deelname formulier