[Nieuwsbrieven: November 2006]

Anal Lucia
Een van de leukste ontmoetingen deze keer was met Gislaine Tainara, de jongste dochter van Silaine die, zoals ik eerder schreef, in januari is overleden. Ik had haar nog nooit eerder ontmoet en ze lijkt sprekend op haar moeder.
Ik heb twee zaterdagen meegewerkt in de gaarkeuken en het was triest te moeten ervaren dat ik kinderen die buiten stonden en om eten vroegen niet kon helpen.
Cleonice Maria de Jesus is 28 jaar, maar ze kent haar geboortedatum niet. In december zal ze haar baby krijgen. Een eerder kind is op last van de rechter afgenomen en voor adoptie aangeboden, omdat ze er zelf niet voor kon zorgen. Ze bewoont een barak van 2,5 bij 1,5 meter waarin alleen haar eigen bed staat. Er is geen ruimte voor een baby, er is geen fornuis of andere gelegenheid om te koken.
Ze krijgt wekelijks te eten van Dona Teresinha. Door onze adoptie krijgt ze nu voldoende voedsel en kleding. Dit alles loopt via Dona Teresinha, die we hiervoor extra middelen beschikbaar stellen. Zelf kan ze niet met geld omgaan. Het zou haar vermoedelijk ontnomen worden in de favela.
Ons plan om een huisje voor haar te bouwen buiten de favela, moesten we laten varen. Ze woont nu naast haar zus die een beetje op haar let (Cleonice heeft de verstandelijke vermogens van een meisje van 12-14 jaar). Het kind van haar buurvrouw is overleden. Ratten hadden een gedeelte van de bovenlip tot aan haar neus, en de oren afgevreten. Ook een ander kind in de buurt was aangevreten door ratten (in buikje en borstje), maar deze is weer hersteld..
Hiernaast ziet u Cleonice, onderweg naar haar.
<br><br>
Met de geadopteerde families zijn contracten afgesloten, die hen verplichten werkzaamheden te verrichten in de huizen van Dona Tersinha. Tevens is geregeld dat wij eisen dat de kinderen naar school gaan, de vaccinaties krijgen en officieel geregistreerd worden. En dat alle uitgaven verantwoord worden.